אודות

סטנדרטים חדשים בישראל
בניהול ותפעול חניונים

חברת סנטרל פארק בע"מ

חברת סנטרל פארק בע"מ מתמחה בייעוץ, תכנון, הקמה ותפעול חניונים. החברה מציבה סטנדרטים חדשים בישראל בניהול ותפעול חניונים. החברה הוסמכה ע"י מכון רונט לתקן – ISO-9001:2008.

 

סנטרל פארק אינה חברה לאספקת כח אדם זמני, אינה חברת שמירה וגם לא חברת ניהול נכסים.

סנטרל פארק מנוהלת על-ידי אנשים שאוהבים את המקצוע, אספקת שרותי חניה. אנשים שמתעדכנים באופן קבוע בשיטות הנהוגות בעולם ומיישמים אותן תוך התאמה למבנה החניונים בישראל.

ההתמחות והניסיון שרכשנו באים לידי ביטוי במספר חניונים מרכזיים, ביניהם:

  • חניון מגדל אלקטרה סיטי בתל אביב
  • חניון לז-רום ברמת-גן
  • חניון מגדלי התאומים ברמת גן
  • חניון לב -תל-אביב

החניונים שמפעילה סנטרל פארק מנוהלים באמצעות מערכת בקרה ממוחשבת המאפשרת שליטה ופיקוח ממשרדי ההנהלה. כך מנהלים חניונים בעולם. כך מנהלת אותם סנטרל פארק.