כתב עת חניה / גליונות

סטנדרטים חדשים בישראל
בניהול ותפעול חניונים